Konstruktion

Mobirise
Mobirise
Mobirise

PROTOTYPFRAMTAGNING

Vår medverkan är i första hand inte som konstruktörer utan med teoretisk/praktisk erfarenhet av vad som fungerar i verkligheten. När inte den produkt ni önskar finns på marknaden måste kanske utveckling ske. Kanske måste produkter kombineras till ett system. Eller när befintlig produkt behöver utvecklas för att möta dagens krav. Vi kan stötta/genomföra processen via en prototyp för utvärdering och verifiering, en förserie för validering till färdigt produktionsunderlag.

UNDERHÅLLSMÄSSIGHET/PRODUKTSÄKERHET

Att redan vid konstruktionen av en produkt få med möjlighet till ekonomiskt underhåll och hög produktsäkerhet är en framgångsfaktor. Vår erfarenhet av tekniska system som skall verka under alla miljöbetingelser med hög tillgänglighet kan vara ett bra stöd i utvärdering av nya produkter

Kontaktperson konstruktion: Lars Arltoft

Website Building Software