Underhållsteknik/-analys

Mobirise

VAD KRÄVER NI AV ERT SYSTEM?

En viktig del vid utformning och design av nya system är att samtidigt analysera vilket behov av underhåll som systemet kommer att kräva under sin livstid. Underhållet kan bestå dels av planerade serviceåtgärder för att undvika kostsamma stillestånd, eller reparationer när skadan väl har skett.

För att optimera systemet mot avsett behov, genomförs ett antal analyser som ger stöd i avvägningar mellan att välja dyra komponenter eller konstruktionslösningar för att uppnå en maximal driftsäkerhet, eller att välja billigare lösningar, men med tätare serviceintervall. Ett samlingsbegrepp för detta tankesätt är ”Integrated Logisitic Support” (ILS).

En tidig medverkan i konstruktionsarbetet ger förutsättningar för att:

Analysera och minimera reservdelsbehov och identifiera kritiska delsystem som kräver redundans eller särskild övervakning

Analysera och minimera behovet av både standard- och specialverktyg för att genomföra service och reparationer

Ta fram underlag för underhållsinstruktioner och reservdelskataloger

Ta fram underlag för utbildning av operatörer och underhållspersonal

Mobirise

Med vår erfarenheter inom detta område kan vi bidra med kompetens för att:

Utforma krav på driftsäkerhet och underhållssystem inför upphandlingar

Utvärdera krav på driftsäkerhet och underhållssystem inför offerering

Delta i projekt för att driva analysarbete enligt ovan

Annat som vi gemensamt kommer fram till

Mobirise

Kontaktperson underhållsteknik/-analys: Mats Olofsson

HTML Website Maker