Underhållsteknik/-analys

VAD KRÄVER NI AV ERT SYSTEM?

En viktig del vid utformning och design av nya system är att samtidigt analysera vilket behov av underhåll som systemet kommer att kräva under sin livstid. Underhållet kan bestå dels av planerade serviceåtgärder för att undvika kostsamma stillestånd, eller reparationer när skadan väl har skett. För att optimera systemet mot avsett behov, genomförs ett antal analyser som ger stöd i avvägningar mellan att välja dyra komponenter eller konstruktionslösningar för att uppnå en maximal driftsäkerhet, eller att välja billigare lösningar, men med tätare serviceintervall. Et samlingsbegrepp för detta tankesätt är ”Integrated Logisitic Support” (ILS).

En tidig medverkan i konstruktionsarbetet ger förutsättningar för att:
  • Identifiera kritiska delsystem som kräver redundans eller särskild övervakning:
  • Analysera och minimera behovet av både standard- och specialverktyg för att genomföra service och reparationer
  • Analysera och minimera reservdelsbehov
  • Ta fram underlag för underhållsinstruktioner
  • Ta fram underlag för utbildning av operatörer och underhållspersonal
Med vår erfarenheter inom detta område kan vi bidra med kompetens för att:
  • Utforma krav på driftsäkerhet och underhållssystem inför upphandlingar
  • Utvärdera krav på driftsäkerhet och underhållssystem inför offerering
  • Delta i projekt för att driva analysarbete enligt ovan
  • Annat som vi gemensamt kommer fram till

Kontaktperson underhållsteknik/-analys: Mats Olofsson