Våra kunder

Vi hjälper FMV att köpa in rätt materiel till Försvarsmakten. Vi hjälper industrin att klara av FMVs krav genom att tillföra metodstöd och även med det vi kallar militärmiljökompetens. Vi hjälper Försvarsmakten med utbildningar. Vi hjälper övrig industri att utforma sina produkter så att det går att CE-märka dem.