Vårt Team

Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Det är här all vår samlade kompetens finns! Våra konsulter har mångåriga erfarenheter inom sina områden och de flesta har pedagogisk utbildning och är duktiga lärare inom sina professioner. Vår bredd gör att vi kan erbjuda attraktiva helhetslösningar för dig som kund där du ofta kan samla all kompetens du behöver ”under ett och samma tak”.

null

Kompetens: Fordonsteknik, Trafikvärdighet, containersystem, regelverk, inspektioner, systemsäkerhetsarbete, utbildningsmetodik.

Telefon: 070-571 52 43

Johan Plöen
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Artillerisystem Underhållsberedning, Utbildningshjälpmedel/ADL, Dokumentation.

Telefon: 073-180 59 11

Magnus Näslund
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Flygsystem, Underhållsplaner, Underhållsberedningar samt utformning och design av underhållsutrustningar.

Telefon: 070-604 30 10

Jan Granberg
Bakgrund: Teknisk officer flygvapnet

null

Kompetens: Fältarbetsmaskiner, Förbindelsemateriel

Telefon: 070-329 24 20

Lars Arltoft
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens:  Stridsfordon, Handläggning kring utveckling av underhållsutrustningar., Tar fram underlag för dokumentation och materielunderhåll.

Telefon: 070-567 64 65

Magnus Kardin
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Flyglogistik och teknik, Underhållsutrustningar, Systemsäkerhet, Underhållsberedning, Dokumentation, Inspektioner.

Telefon: 070- 683 22 38

Marcus Calevin
Bakgrund: Teknisk officer flygvapnet

null

Kompetens: Underhållsberedning, Framtagning av underlag till dokumentation, Provnings- och
försöksverksamhet på fordonssystem inkl. delsystem, Systemsäkerhetsarbete.

Telefon: 070-205 54 28

Jonas Nässén
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Systemsäkerhet/produktsäkerhet och CE-märkning inom mark- och marina system, Underhållsberedning (ILS).

Telefon: 070-334 00 43

Alf Wengelin
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Fordons- och maskinteknik, Stridsvagn, Underhållsberedning samt Dokumentation.

Telefon: 070-686 91 01

Kurth Wikström
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Vapensystem, Underhållsberedning, Framtagning av underlag till dokumentation,
Systemsäkerhetsarbete, Utbildning och utbildningsutveckling.

Telefon: 070-666 02 95

Mats Olofsson
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: System-/produktsäkerhet militära marksystem, Underlag för CE-märkning, ILS, Råmanus för instruktions- och reparationshandböcker, Teknisk Order (TO) och Underhållsberedningar.

Telefon: 070-240 90 00

Peter Jonsson
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Vapensystem, Stridsfordon, Framtagning av underlag till dokumentation, Utbildning och utbildningsutveckling.

Telefon: 070-2600412

Bertil Pålsson
Bakgrund: Teknisk officer armén