Våra kompetenser

Teknikkompetens i Sverige AB är ett teknikkonsultföretag med erfarna och professionella konsulter med teknisk bakgrund från Försvarsmakten. Våra teknikområden är inom mekanikområdet främst avseende maskin-, fordons- och vapenteknik. Vår erfarenhet och teknikkompetens blir Er tillgång när Ni anlitar oss!

 • null

  Underhållsteknik/-analys

  En underhållsanalys identifierar kostsamma underhållsåtgärder och föreslår förändringar på ett systems design. Syftet är att reducera underhållskostnader och förbättra tillgängligheten på nya eller redan drifttagna system. Ett samlingsbegrepp för detta är ”Integrated Logisitic Support”, ILS.

   

  LÄS MER…

 • null

  Produktsäkerhet/CE-märkning

  Vi hjälper er att få er produkt CE-märkt. Vi erbjuder också rådgivning och utbildning så att ert företag kan bygga upp förmågan att utföra riskanalyser med tillhörande dokument inom den egna organisationen. Vi har lång erfarenhet av systemsäkerhetsarbete med militära materielsystem, fordonssystem, marina system mm.


  LÄS MER…

 • null

  Testverksamhet

  Har Ni fått det Ni beställt? Detta är kanske den kanske viktigaste delen i en leverans. Vi hjälper Er att planera och genomföra leveranskontroller så att de obehagliga överraskningarna uteblir. Vi erbjuder också kvalitetskontroller under produktionens gång, granskning av kvalitetsplaner samt stickprovskontroller.


  LÄS MER…

 • null

  Konstruktion

  Vår medverkan är i första hand inte som konstruktörer utan med teoretisk/praktisk erfarenhet av vad som fungerar i verkligheten. Vi har erfarenhet av produktutveckling och produktintegration. Vi kan stötta processen via en prototyp för utvärdering och verifiering, en förserie för validering till färdigt produktionsunderlag.


  LÄS MER…

 • null

  Dokumentation

  Som en del av ett systematiskt riskarbete ingår att ta fram en bruksanvisning där även säkerhetsbestämmelser framgår. Vi tar fram beskrivning av konstruktion och funktion samt handhavande- och reparationsbeskrivningar. Vi tar också fram kravdokumantation, tex kravspecifikationer för materiel och system inom vapen-, fordons- och mekanikområdet.


  LÄS MER…

 • null

  Utbildning

  Utbildning är ingen huvudverksamhet, men alla våra konsulter har en gedigen bakgrund som utbildare med stora kunskaper inom både teknik, logistik samt underhållsverksamhet. Vi kan därför skräddarsy utbildning med djup inom bland annat områdena fordonsteknik samt logistik och underhållsmetodik.