Våra kunder

Vi hjälper FMV att köpa in rätt materiel till Försvarsmakten. Vi hjälper industrin att klara av FMVs krav genom att tillföra metodstöd och även med det vi kallar militärmiljökompetens. Vi hjälper Försvarsmakten med utbildningar. Vi hjälper övrig industri att utforma sina produkter så att det går att CE-märka dem.

Våra kompetenser

Teknikkompetens i Sverige AB är ett teknikkonsultföretag med erfarna och professionella konsulter med teknisk bakgrund från Försvarsmakten. Våra teknikområden är inom mekanikområdet främst avseende maskin-, fordons- och vapenteknik. Vår erfarenhet och teknikkompetens blir Er tillgång när Ni anlitar oss!

 • null

  Underhållsteknik/-analys

  En underhållsanalys identifierar kostsamma underhållsåtgärder och föreslår förändringar på ett systems design. Syftet är att reducera underhållskostnader och förbättra tillgängligheten på nya eller redan drifttagna system. Ett samlingsbegrepp för detta är ”Integrated Logisitic Support”, ILS.

   

  LÄS MER…

 • null

  Produktsäkerhet/CE-märkning

  Vi hjälper er att få er produkt CE-märkt. Vi erbjuder också rådgivning och utbildning så att ert företag kan bygga upp förmågan att utföra riskanalyser med tillhörande dokument inom den egna organisationen. Vi har lång erfarenhet av systemsäkerhetsarbete med militära materielsystem, fordonssystem, marina system mm.


  LÄS MER…

 • null

  Testverksamhet

  Har Ni fått det Ni beställt? Detta är kanske den kanske viktigaste delen i en leverans. Vi hjälper Er att planera och genomföra leveranskontroller så att de obehagliga överraskningarna uteblir. Vi erbjuder också kvalitetskontroller under produktionens gång, granskning av kvalitetsplaner samt stickprovskontroller.


  LÄS MER…

 • null

  Konstruktion

  Vår medverkan är i första hand inte som konstruktörer utan med teoretisk/praktisk erfarenhet av vad som fungerar i verkligheten. Vi har erfarenhet av produktutveckling och produktintegration. Vi kan stötta processen via en prototyp för utvärdering och verifiering, en förserie för validering till färdigt produktionsunderlag.


  LÄS MER…

 • null

  Dokumentation

  Som en del av ett systematiskt riskarbete ingår att ta fram en bruksanvisning där även säkerhetsbestämmelser framgår. Vi tar fram beskrivning av konstruktion och funktion samt handhavande- och reparationsbeskrivningar. Vi tar också fram kravdokumantation, tex kravspecifikationer för materiel och system inom vapen-, fordons- och mekanikområdet.


  LÄS MER…

 • null

  Utbildning

  Utbildning är ingen huvudverksamhet, men alla våra konsulter har en gedigen bakgrund som utbildare med stora kunskaper inom både teknik, logistik samt underhållsverksamhet. Vi kan därför skräddarsy utbildning med djup inom bland annat områdena fordonsteknik samt logistik och underhållsmetodik.

Uppdrag

Vi hjälper FMV att köpa in rätt materiel till Försvarsmakten. Vi hjälper industrin att klara av FMVs krav genom att tillföra metodstöd och även med det vi kallar militärmiljökompetens. Vi hjälper Försvarsmakten med utbildningar. Vi hjälper övrig industri att utforma sina produkter så att det går att CE-märka dem.

Vårt Team

Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Det är här all vår samlade kompetens finns! Våra konsulter har mångåriga erfarenheter inom sina områden och de flesta har pedagogisk utbildning och är duktiga lärare inom sina professioner. Vår bredd gör att vi kan erbjuda attraktiva helhetslösningar för dig som kund där du ofta kan samla all kompetens du behöver ”under ett och samma tak”.

null

Kompetens: Fordonsteknik, Trafikvärdighet, containersystem, regelverk, inspektioner, systemsäkerhetsarbete, utbildningsmetodik.

Telefon: 070-571 52 43

Johan Plöen
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Artillerisystem Underhållsberedning, Utbildningshjälpmedel/ADL, Dokumentation.

Telefon: 073-180 59 11

Magnus Näslund
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Flygsystem, Underhållsplaner, Underhållsberedningar samt utformning och design av underhållsutrustningar.

Telefon: 070-604 30 10

Jan Granberg
Bakgrund: Teknisk officer flygvapnet

null

Kompetens: Fältarbetsmaskiner, Förbindelsemateriel

Telefon: 070-329 24 20

Lars Arltoft
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens:  Stridsfordon, Handläggning kring utveckling av underhållsutrustningar., Tar fram underlag för dokumentation och materielunderhåll.

Telefon: 070-567 64 65

Magnus Kardin
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Flyglogistik och teknik, Underhållsutrustningar, Systemsäkerhet, Underhållsberedning, Dokumentation, Inspektioner.

Telefon: 070- 683 22 38

Marcus Calevin
Bakgrund: Teknisk officer flygvapnet

null

Kompetens: Underhållsberedning, Framtagning av underlag till dokumentation, Provnings- och
försöksverksamhet på fordonssystem inkl. delsystem, Systemsäkerhetsarbete.

Telefon: 070-205 54 28

Jonas Nässén
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Systemsäkerhet/produktsäkerhet och CE-märkning inom mark- och marina system, Underhållsberedning (ILS).

Telefon: 070-334 00 43

Alf Wengelin
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Fordons- och maskinteknik, Stridsvagn, Underhållsberedning samt Dokumentation.

Telefon: 070-686 91 01

Kurth Wikström
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Vapensystem, Underhållsberedning, Framtagning av underlag till dokumentation,
Systemsäkerhetsarbete, Utbildning och utbildningsutveckling.

Telefon: 070-666 02 95

Mats Olofsson
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: System-/produktsäkerhet militära marksystem, Underlag för CE-märkning, ILS, Råmanus för instruktions- och reparationshandböcker, Teknisk Order (TO) och Underhållsberedningar.

Telefon: 070-240 90 00

Peter Jonsson
Bakgrund: Teknisk officer armén

null

Kompetens: Vapensystem, Stridsfordon, Framtagning av underlag till dokumentation, Utbildning och utbildningsutveckling.

Telefon: 070-2600412

Bertil Pålsson
Bakgrund: Teknisk officer armén

Hitta hit!

Vi finns i Östersund, Jämtland, mitt i Sverige med ett stenkast till fjällen.